Badania celników


Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt z początku września tego roku rozporządzenia dotyczącego testów fizycznych, psychologicznych i psychofizycznych przygotowanych dla pograniczników. W tym projekcie zawarte są wszystkie wytyczne, która mają obowiązywać podczas przeprowadzania tego rodzaju testów. Później wyniki takich testów mają być wykorzystywane na przykład przy rekrutacji do jednostek zwalczających przestępczość zorganizowaną. Ministerstwo zakłada, że w służbach granicznych mogą pełnić służbę jedynie osoby, których kondycja fizyczna jest w nienagannym stanie. W ustawie przewidziane jest, że każdy funkcjonariusz będzie musiał spełnić wymogi dostosowane do jego wieku oraz płci. Tego rodzaju badania w służbach granicznych będzie zarządzał kierownik urzędu, który otrzyma odpowiedni wniosek od dowódcy komórki. W przypadku jeśli dany funkcjonariusz nie spełni testów fizycznych lub psychologicznych zostanie on przeniesiony na takie stanowisko, które będzie dal niego bardzo odpowiednie. Badania psychologiczne w myśl ustawy będą przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych znajdujących się po kontrolą ministra finansów lub tez ministrowi spraw wewnętrznych i administracji.

Jak otrzymać zezwolenie na sprzedaż alkoholu Badania celników Poniesiemy opłaty za przeszkadzający samochód Nie będzie VAT-u na naukę języków obcych Dopuszczenia ujawnienienia danych użytkownika Pierwotne sposoby nabycie prawa własności Możliwe wyższe emerytury dla żołnierzy WP Opowiedzialność za kradzioną kartę Skład Rady Ministrów Porady prawne Naczelne organy administracji w Polsce Sposoby na obejście zakazu palenia w lokalach Zaskakujące słowa szefa prokuratorów Z czego składa się prawo własności Szykuje się reforma w szkolnictwie wyższym Służba Więzienna Nowe prawa komornika Zezwolenia w Polsce Zatrudnianie osób pochodzących ze wschodu Europy Rzecznik praw obywatelskich w obronie aresztowanych