Dopuszczenia ujawnienienia danych użytkownika


W polskim prawie dopuszczalne są sytuacje kiedy możliwie jest ujawnienie danych osobowych pochodzących z Internetu. Może to być zrobione na wniosek podmiotu, który będzie w stanie wykazać, że właśnie ten użytkownik wyrządził mu szkodę. Wtedy to aby wytoczyć mu sprawę sądową będzie musiał poznać te dane osobowe. Dane takie ostatnio są udostępniane w celu walki organizacji broniących prawa autorskie muzyków. Organizacje te zebrały wszystkie numery ip osób, które nielegalnie rozprowadzają pliki muzyczne w sieci i wystosowały wniosek do sądu o ujawnienie ich danych osobowych. Można także zadać pytanie, czy z taka prośbą o ujawnienie danych można zwrócić się bezpośrednio do administratora danej strony? Otóż aby administrator strony mógł ujawnić dane poszczególnych osób musi dostać oficjalne zawiadomienie. Jeżeli nie ujawni ich natychmiast może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Oczywiście wniosek ten musi mieć podstawy merytoryczne. Niemożliwie jest ujawnienie danych bez podania administratorowi dobrego powodu. Takie przepisy zapisane są w ustawie o danych osobowych oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Poniesiemy opłaty za przeszkadzający samochód Pierwotne sposoby nabycie prawa własności Sposoby na obejście zakazu palenia w lokalach Zatrudnianie osób pochodzących ze wschodu Europy Zezwolenia w Polsce Nowe prawa komornika Możliwe wyższe emerytury dla żołnierzy WP Dopuszczenia ujawnienienia danych użytkownika Służba Więzienna Naczelne organy administracji w Polsce Nie będzie VAT-u na naukę języków obcych Z czego składa się prawo własności Badania celników Opowiedzialność za kradzioną kartę Szykuje się reforma w szkolnictwie wyższym Rzecznik praw obywatelskich w obronie aresztowanych Skład Rady Ministrów Jak otrzymać zezwolenie na sprzedaż alkoholu Porady prawne Zaskakujące słowa szefa prokuratorów