Dopuszczenia ujawnienienia danych użytkownika


W polskim prawie dopuszczalne są sytuacje kiedy możliwie jest ujawnienie danych osobowych pochodzących z Internetu. Może to być zrobione na wniosek podmiotu, który będzie w stanie wykazać, że właśnie ten użytkownik wyrządził mu szkodę. Wtedy to aby wytoczyć mu sprawę sądową będzie musiał poznać te dane osobowe. Dane takie ostatnio są udostępniane w celu walki organizacji broniących prawa autorskie muzyków. Organizacje te zebrały wszystkie numery ip osób, które nielegalnie rozprowadzają pliki muzyczne w sieci i wystosowały wniosek do sądu o ujawnienie ich danych osobowych. Można także zadać pytanie, czy z taka prośbą o ujawnienie danych można zwrócić się bezpośrednio do administratora danej strony? Otóż aby administrator strony mógł ujawnić dane poszczególnych osób musi dostać oficjalne zawiadomienie. Jeżeli nie ujawni ich natychmiast może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Oczywiście wniosek ten musi mieć podstawy merytoryczne. Niemożliwie jest ujawnienie danych bez podania administratorowi dobrego powodu. Takie przepisy zapisane są w ustawie o danych osobowych oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sposoby na obejście zakazu palenia w lokalach Nowe prawa komornika Skład Rady Ministrów Możliwe wyższe emerytury dla żołnierzy WP Z czego składa się prawo własności Zezwolenia w Polsce Pierwotne sposoby nabycie prawa własności Badania celników Służba Więzienna Naczelne organy administracji w Polsce Zatrudnianie osób pochodzących ze wschodu Europy Porady prawne Poniesiemy opłaty za przeszkadzający samochód Szykuje się reforma w szkolnictwie wyższym Rzecznik praw obywatelskich w obronie aresztowanych Opowiedzialność za kradzioną kartę Nie będzie VAT-u na naukę języków obcych Dopuszczenia ujawnienienia danych użytkownika Zaskakujące słowa szefa prokuratorów Jak otrzymać zezwolenie na sprzedaż alkoholu