Naczelne organy administracji w Polsce


Naczelne organy administracyjne charakteryzują się tym, że są one powoływane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnią one także niejako rolę zwierzchnika jeśli chodzi o inne organy. Za swoje decyzje ponoszą one odpowiedzialność nie tylko konstytucyjną, ale również polityczną. Do naczelnych organów administracji zaliczamy oprócz prezydenta również Radę Ministrów oraz wszystkie organy, z których się ona składa oraz Prezes Rady Ministrów. Oczywiście należy do grona tych organów zaliczyć także ministrów. Prezydent jako naczelny organ administracji państwowej posiada kilka istotnych kompetencji. Może na przykład wydawać rozporządzenia oraz zarządzenia. W jego możliwościach leży podpisywanie i wycofywanie się ze wszystkich umów międzynarodowych w których bierze udział Rzeczypospolita Polska. Może również decydować o tym komu nada najwyższe odznaczenia w naszym kraju. W wyjątkowych sytuacjach może również wprowadzać stan wojenny oraz stan wyjątkowy. Posiada równie prawo łaski, które może stosować wedle uznania. Nadaje także wyższe tytuły naukowe czyli tytuł profesora nadzwyczajnego.

Pierwotne sposoby nabycie prawa własności Nie będzie VAT-u na naukę języków obcych Szykuje się reforma w szkolnictwie wyższym Zaskakujące słowa szefa prokuratorów Poniesiemy opłaty za przeszkadzający samochód Nowe prawa komornika Porady prawne Zezwolenia w Polsce Dopuszczenia ujawnienienia danych użytkownika Opowiedzialność za kradzioną kartę Rzecznik praw obywatelskich w obronie aresztowanych Z czego składa się prawo własności Jak otrzymać zezwolenie na sprzedaż alkoholu Sposoby na obejście zakazu palenia w lokalach Naczelne organy administracji w Polsce Badania celników Zatrudnianie osób pochodzących ze wschodu Europy Służba Więzienna Skład Rady Ministrów Możliwe wyższe emerytury dla żołnierzy WP