Naczelne organy administracji w Polsce


Naczelne organy administracyjne charakteryzują się tym, że są one powoływane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnią one także niejako rolę zwierzchnika jeśli chodzi o inne organy. Za swoje decyzje ponoszą one odpowiedzialność nie tylko konstytucyjną, ale również polityczną. Do naczelnych organów administracji zaliczamy oprócz prezydenta również Radę Ministrów oraz wszystkie organy, z których się ona składa oraz Prezes Rady Ministrów. Oczywiście należy do grona tych organów zaliczyć także ministrów. Prezydent jako naczelny organ administracji państwowej posiada kilka istotnych kompetencji. Może na przykład wydawać rozporządzenia oraz zarządzenia. W jego możliwościach leży podpisywanie i wycofywanie się ze wszystkich umów międzynarodowych w których bierze udział Rzeczypospolita Polska. Może również decydować o tym komu nada najwyższe odznaczenia w naszym kraju. W wyjątkowych sytuacjach może również wprowadzać stan wojenny oraz stan wyjątkowy. Posiada równie prawo łaski, które może stosować wedle uznania. Nadaje także wyższe tytuły naukowe czyli tytuł profesora nadzwyczajnego.

Jak otrzymać zezwolenie na sprzedaż alkoholu Sposoby na obejście zakazu palenia w lokalach Pierwotne sposoby nabycie prawa własności Zaskakujące słowa szefa prokuratorów Badania celników Nie będzie VAT-u na naukę języków obcych Opowiedzialność za kradzioną kartę Nowe prawa komornika Poniesiemy opłaty za przeszkadzający samochód Szykuje się reforma w szkolnictwie wyższym Skład Rady Ministrów Porady prawne Zatrudnianie osób pochodzących ze wschodu Europy Naczelne organy administracji w Polsce Zezwolenia w Polsce Z czego składa się prawo własności Rzecznik praw obywatelskich w obronie aresztowanych Dopuszczenia ujawnienienia danych użytkownika Służba Więzienna Możliwe wyższe emerytury dla żołnierzy WP