Naczelne organy administracji w Polsce


Naczelne organy administracyjne charakteryzują się tym, że są one powoływane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnią one także niejako rolę zwierzchnika jeśli chodzi o inne organy. Za swoje decyzje ponoszą one odpowiedzialność nie tylko konstytucyjną, ale również polityczną. Do naczelnych organów administracji zaliczamy oprócz prezydenta również Radę Ministrów oraz wszystkie organy, z których się ona składa oraz Prezes Rady Ministrów. Oczywiście należy do grona tych organów zaliczyć także ministrów. Prezydent jako naczelny organ administracji państwowej posiada kilka istotnych kompetencji. Może na przykład wydawać rozporządzenia oraz zarządzenia. W jego możliwościach leży podpisywanie i wycofywanie się ze wszystkich umów międzynarodowych w których bierze udział Rzeczypospolita Polska. Może również decydować o tym komu nada najwyższe odznaczenia w naszym kraju. W wyjątkowych sytuacjach może również wprowadzać stan wojenny oraz stan wyjątkowy. Posiada równie prawo łaski, które może stosować wedle uznania. Nadaje także wyższe tytuły naukowe czyli tytuł profesora nadzwyczajnego.

Opowiedzialność za kradzioną kartę Poniesiemy opłaty za przeszkadzający samochód Jak otrzymać zezwolenie na sprzedaż alkoholu Z czego składa się prawo własności Sposoby na obejście zakazu palenia w lokalach Służba Więzienna Zezwolenia w Polsce Skład Rady Ministrów Naczelne organy administracji w Polsce Dopuszczenia ujawnienienia danych użytkownika Zatrudnianie osób pochodzących ze wschodu Europy Pierwotne sposoby nabycie prawa własności Porady prawne Nie będzie VAT-u na naukę języków obcych Zaskakujące słowa szefa prokuratorów Szykuje się reforma w szkolnictwie wyższym Badania celników Nowe prawa komornika Możliwe wyższe emerytury dla żołnierzy WP Rzecznik praw obywatelskich w obronie aresztowanych