Naczelne organy administracji w Polsce


Naczelne organy administracyjne charakteryzują się tym, że są one powoływane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnią one także niejako rolę zwierzchnika jeśli chodzi o inne organy. Za swoje decyzje ponoszą one odpowiedzialność nie tylko konstytucyjną, ale również polityczną. Do naczelnych organów administracji zaliczamy oprócz prezydenta również Radę Ministrów oraz wszystkie organy, z których się ona składa oraz Prezes Rady Ministrów. Oczywiście należy do grona tych organów zaliczyć także ministrów. Prezydent jako naczelny organ administracji państwowej posiada kilka istotnych kompetencji. Może na przykład wydawać rozporządzenia oraz zarządzenia. W jego możliwościach leży podpisywanie i wycofywanie się ze wszystkich umów międzynarodowych w których bierze udział Rzeczypospolita Polska. Może również decydować o tym komu nada najwyższe odznaczenia w naszym kraju. W wyjątkowych sytuacjach może również wprowadzać stan wojenny oraz stan wyjątkowy. Posiada równie prawo łaski, które może stosować wedle uznania. Nadaje także wyższe tytuły naukowe czyli tytuł profesora nadzwyczajnego.

Sposoby na obejście zakazu palenia w lokalach Szykuje się reforma w szkolnictwie wyższym Z czego składa się prawo własności Pierwotne sposoby nabycie prawa własności Poniesiemy opłaty za przeszkadzający samochód Służba Więzienna Badania celników Dopuszczenia ujawnienienia danych użytkownika Skład Rady Ministrów Zaskakujące słowa szefa prokuratorów Nie będzie VAT-u na naukę języków obcych Nowe prawa komornika Porady prawne Jak otrzymać zezwolenie na sprzedaż alkoholu Możliwe wyższe emerytury dla żołnierzy WP Naczelne organy administracji w Polsce Rzecznik praw obywatelskich w obronie aresztowanych Zatrudnianie osób pochodzących ze wschodu Europy Opowiedzialność za kradzioną kartę Zezwolenia w Polsce