Nowe prawa komornika


Komornik dziewiątego września tego roku otrzymał nowe uprawnienia. Według nowej ustawy uchwalonej właśnie w tym dniu komornik będzie mógł odmówić rozpoczęcia procesu egzekucji lub innych czynności do których jest powołany. Warunkiem tego jest przypadek, gdy zlecone mu zlecone będą poza terenem, który jest w kompetencji sądu apelacyjnego. Wprowadzone przepisy są zdecydowanie na rękę komornikom oraz wierzycielom. Zapewniają one cały czas samodzielny wybór komornika, który może wykonywać swoje zadanie na terenie całego kraju. Jednocześnie może on nie przyjąć zlecenia bez większych konsekwencji. Przedtem Trybunał Konstytucyjny odrzucił podobne nowelizacje ze względu właśnie na ten zapis, który w pierwowzorze nie dawał komornikom takich możliwości. Było to zdaniem trybunału nie zgodne z polską konstytucją. Nowelizacja ustawy wprowadza w życie także ważne zapisy odnośnie kompetencji zastępcy komornika w wypadku jego śmierci. Zastępca w wypadku takiego zdarzenia może przejąć natychmiast wszystkie sprawy prowadzone przez zmarłego bez zbędnych formalności. Komornik zobowiązany jest również do zatrudnienia przynajmniej jednego pomocnika- asesora.

Jak otrzymać zezwolenie na sprzedaż alkoholu Zaskakujące słowa szefa prokuratorów Nie będzie VAT-u na naukę języków obcych Badania celników Możliwe wyższe emerytury dla żołnierzy WP Rzecznik praw obywatelskich w obronie aresztowanych Opowiedzialność za kradzioną kartę Pierwotne sposoby nabycie prawa własności Porady prawne Dopuszczenia ujawnienienia danych użytkownika Nowe prawa komornika Sposoby na obejście zakazu palenia w lokalach Poniesiemy opłaty za przeszkadzający samochód Skład Rady Ministrów Naczelne organy administracji w Polsce Zezwolenia w Polsce Zatrudnianie osób pochodzących ze wschodu Europy Z czego składa się prawo własności Służba Więzienna Szykuje się reforma w szkolnictwie wyższym