Nowe prawa komornika


Komornik dziewiątego września tego roku otrzymał nowe uprawnienia. Według nowej ustawy uchwalonej właśnie w tym dniu komornik będzie mógł odmówić rozpoczęcia procesu egzekucji lub innych czynności do których jest powołany. Warunkiem tego jest przypadek, gdy zlecone mu zlecone będą poza terenem, który jest w kompetencji sądu apelacyjnego. Wprowadzone przepisy są zdecydowanie na rękę komornikom oraz wierzycielom. Zapewniają one cały czas samodzielny wybór komornika, który może wykonywać swoje zadanie na terenie całego kraju. Jednocześnie może on nie przyjąć zlecenia bez większych konsekwencji. Przedtem Trybunał Konstytucyjny odrzucił podobne nowelizacje ze względu właśnie na ten zapis, który w pierwowzorze nie dawał komornikom takich możliwości. Było to zdaniem trybunału nie zgodne z polską konstytucją. Nowelizacja ustawy wprowadza w życie także ważne zapisy odnośnie kompetencji zastępcy komornika w wypadku jego śmierci. Zastępca w wypadku takiego zdarzenia może przejąć natychmiast wszystkie sprawy prowadzone przez zmarłego bez zbędnych formalności. Komornik zobowiązany jest również do zatrudnienia przynajmniej jednego pomocnika- asesora.

Porady prawne Rzecznik praw obywatelskich w obronie aresztowanych Dopuszczenia ujawnienienia danych użytkownika Skład Rady Ministrów Opowiedzialność za kradzioną kartę Możliwe wyższe emerytury dla żołnierzy WP Naczelne organy administracji w Polsce Zaskakujące słowa szefa prokuratorów Zezwolenia w Polsce Z czego składa się prawo własności Pierwotne sposoby nabycie prawa własności Nie będzie VAT-u na naukę języków obcych Poniesiemy opłaty za przeszkadzający samochód Badania celników Szykuje się reforma w szkolnictwie wyższym Zatrudnianie osób pochodzących ze wschodu Europy Nowe prawa komornika Sposoby na obejście zakazu palenia w lokalach Służba Więzienna Jak otrzymać zezwolenie na sprzedaż alkoholu