Opowiedzialność za kradzioną kartę


W myśl polskich przepisów każdy posiadacz karty, która została zgubiona lub skradziona ponosi odpowiedzialność za transakcje, które zostały wykonane przed złożeniem dyspozycji i zablokowaniem karty. Jednak jego odpowiedzialność jest można powiedzieć niewielka, ponieważ odpowiada on jedynie za transakcje na wysokość stu pięćdziesięciu euro. Oczywiście wszyscy posiadacze kart płatniczych zobowiązani są chronić swoją kartę przed złodziejami i skrupulatnie strzec numeru pin, którego nie powinien przechowywać razem z kartą płatniczą. Zaniedbaniem takiego stanu rzeczy można nazwać na pierwszy rzut oka dziwną sytuację, kiedy to ujawnimy pin nawet swojej najbliższej osobie. Jeżeli bank o tym się dowie może robić problemy przy zwrocie określonej kwoty. Musi jednak udowodnić takiego rodzaju zajście. Teoretycznie poszkodowany może odpowiadać tylko do wysokości kwoty 150euro. Resztę zobowiązany jest pokryć odpowiedni bank. Są jednak przypadki, że wina takiej sytuacji jest ewidentnie po stronie posiadacza skradzionej karty. Wtedy to bank ma szanse odwoływać się o tych postanowień zawartych w tym zapisie. Są to jednak odosobnione przypadki, ale mają one również miejsce w Polsce. Głównie jednak dochodzi do kradzieży karty. Może się także zdarzyć, że oszust zamontował kamerki przy bankomacie i w taki właśnie sposób zdobył numer pin.

Rzecznik praw obywatelskich w obronie aresztowanych Służba Więzienna Naczelne organy administracji w Polsce Porady prawne Opowiedzialność za kradzioną kartę Możliwe wyższe emerytury dla żołnierzy WP Sposoby na obejście zakazu palenia w lokalach Nowe prawa komornika Poniesiemy opłaty za przeszkadzający samochód Szykuje się reforma w szkolnictwie wyższym Skład Rady Ministrów Pierwotne sposoby nabycie prawa własności Dopuszczenia ujawnienienia danych użytkownika Zezwolenia w Polsce Zatrudnianie osób pochodzących ze wschodu Europy Jak otrzymać zezwolenie na sprzedaż alkoholu Badania celników Zaskakujące słowa szefa prokuratorów Nie będzie VAT-u na naukę języków obcych Z czego składa się prawo własności