Pierwotne sposoby nabycie prawa własności


Do pierwotnych sposobów nabycia prawa własności można zaliczyć takie sposoby jak nacjonalizację, wywłaszczanie, zasiedzenie, zawłaszczenie rzeczy, która nie posiada właściciela, lub też w wyniku połączenia (na przykład w sytuacji złączania dwóch pomieszczeń). W historii polski nacjonalizacja odbywała się przede wszystkim po okresie drugiej wojny światowej, kiedy to władza komunistyczna w naszym kraju przejmowała wszystkie najważniejsze zakłady, budynki itd. Nacjonalizacja nie oszczędziła także gruntów rolnych. Na chwile obecna wiele tych ukradzionych przez system totalitarny majątek jest oddawany swoim właścicielom w ramach tak zwanej reprywatyzacji mienia. Wywłaszczenie jest stosowane przede wszystkim w krajach demokratycznych na zasadach prawa. W taki właśnie sposób państwo i jego odpowiednie jednostki takie jak samorząd terytorialny za pomocą procedur administracyjnych nabywa własność do nieruchomości . Zgodnie z ustawą przyjętą przez polski sejm procedury wywłaszczenia można dokonać jedynie w sytuacji gdy określona nieruchomość znajduje się na terenie, na którym ma dojść do rozpoczęcia budowy obiektów, które będą przeznaczone do użytkowania publicznego a posiadacz nieruchomości nie chce zawrzeć ugody z państwem. Wywłaszczenie nie jest jednak darmowe. Każdy właściciel wywłaszczonego obiektu musi otrzymać od naszego kraju odpowiednio wysokie zadośćuczynienie pieniężne lub musi otrzymać zamienny obiekt mieszkalny.

Opowiedzialność za kradzioną kartę Z czego składa się prawo własności Służba Więzienna Pierwotne sposoby nabycie prawa własności Zezwolenia w Polsce Zaskakujące słowa szefa prokuratorów Nowe prawa komornika Zatrudnianie osób pochodzących ze wschodu Europy Poniesiemy opłaty za przeszkadzający samochód Szykuje się reforma w szkolnictwie wyższym Jak otrzymać zezwolenie na sprzedaż alkoholu Porady prawne Naczelne organy administracji w Polsce Możliwe wyższe emerytury dla żołnierzy WP Rzecznik praw obywatelskich w obronie aresztowanych Dopuszczenia ujawnienienia danych użytkownika Nie będzie VAT-u na naukę języków obcych Badania celników Sposoby na obejście zakazu palenia w lokalach Skład Rady Ministrów