Pierwotne sposoby nabycie prawa własności


Do pierwotnych sposobów nabycia prawa własności można zaliczyć takie sposoby jak nacjonalizację, wywłaszczanie, zasiedzenie, zawłaszczenie rzeczy, która nie posiada właściciela, lub też w wyniku połączenia (na przykład w sytuacji złączania dwóch pomieszczeń). W historii polski nacjonalizacja odbywała się przede wszystkim po okresie drugiej wojny światowej, kiedy to władza komunistyczna w naszym kraju przejmowała wszystkie najważniejsze zakłady, budynki itd. Nacjonalizacja nie oszczędziła także gruntów rolnych. Na chwile obecna wiele tych ukradzionych przez system totalitarny majątek jest oddawany swoim właścicielom w ramach tak zwanej reprywatyzacji mienia. Wywłaszczenie jest stosowane przede wszystkim w krajach demokratycznych na zasadach prawa. W taki właśnie sposób państwo i jego odpowiednie jednostki takie jak samorząd terytorialny za pomocą procedur administracyjnych nabywa własność do nieruchomości . Zgodnie z ustawą przyjętą przez polski sejm procedury wywłaszczenia można dokonać jedynie w sytuacji gdy określona nieruchomość znajduje się na terenie, na którym ma dojść do rozpoczęcia budowy obiektów, które będą przeznaczone do użytkowania publicznego a posiadacz nieruchomości nie chce zawrzeć ugody z państwem. Wywłaszczenie nie jest jednak darmowe. Każdy właściciel wywłaszczonego obiektu musi otrzymać od naszego kraju odpowiednio wysokie zadośćuczynienie pieniężne lub musi otrzymać zamienny obiekt mieszkalny.

Naczelne organy administracji w Polsce Służba Więzienna Zatrudnianie osób pochodzących ze wschodu Europy Skład Rady Ministrów Poniesiemy opłaty za przeszkadzający samochód Jak otrzymać zezwolenie na sprzedaż alkoholu Pierwotne sposoby nabycie prawa własności Nowe prawa komornika Dopuszczenia ujawnienienia danych użytkownika Badania celników Sposoby na obejście zakazu palenia w lokalach Szykuje się reforma w szkolnictwie wyższym Rzecznik praw obywatelskich w obronie aresztowanych Z czego składa się prawo własności Możliwe wyższe emerytury dla żołnierzy WP Zaskakujące słowa szefa prokuratorów Porady prawne Nie będzie VAT-u na naukę języków obcych Zezwolenia w Polsce Opowiedzialność za kradzioną kartę