Skład Rady Ministrów


W skład Rady Ministrów wchodzi kilka najważniejszych osób w danym kraju. Na czele rządu w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej stoi jej prezes zwany potocznie premierem. Obecnie w Polsce tę funkcję sprawuje Donald Tusk z Platformy Obywatelskiej. Premier jest głównym reprezentantem rady ministrów w kontaktach międzynarodowych. Oprócz tego jego zadaniem jest sprawowanie kontroli nad poszczególnymi ministrami oraz koordynowanie rytmu pracy. Polska konstytucja daje mu możliwość kontrolowania samorządu terytorialnego. Ma swoich kompetencjach również wydawanie rozporządzeń. Należy nie zapominać również o bardzo istotnym szczególe. Przesz Rady Ministrów jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników administracji. Funkcja premiera jest więc jedną z najważniejszych jeśli nie najważniejszych w kraju. W przeciwieństwie do prezydenta, który raczej reprezentuje państwo Premier oraz rada ministrów odpowiada za to co się w kraju dzieje. Dlatego też jest to jedna z najbardziej niewygodnych stanowisk w demokratycznych krajach wymagających opanowania i wielkich kompetencji. Premier jest jedna z najbardziej krytykowanych osób w społeczeństwie.

Badania celników Opowiedzialność za kradzioną kartę Naczelne organy administracji w Polsce Nowe prawa komornika Dopuszczenia ujawnienienia danych użytkownika Sposoby na obejście zakazu palenia w lokalach Zatrudnianie osób pochodzących ze wschodu Europy Poniesiemy opłaty za przeszkadzający samochód Możliwe wyższe emerytury dla żołnierzy WP Szykuje się reforma w szkolnictwie wyższym Jak otrzymać zezwolenie na sprzedaż alkoholu Służba Więzienna Skład Rady Ministrów Rzecznik praw obywatelskich w obronie aresztowanych Zezwolenia w Polsce Zaskakujące słowa szefa prokuratorów Pierwotne sposoby nabycie prawa własności Nie będzie VAT-u na naukę języków obcych Z czego składa się prawo własności Porady prawne