Skład Rady Ministrów


W skład Rady Ministrów wchodzi kilka najważniejszych osób w danym kraju. Na czele rządu w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej stoi jej prezes zwany potocznie premierem. Obecnie w Polsce tę funkcję sprawuje Donald Tusk z Platformy Obywatelskiej. Premier jest głównym reprezentantem rady ministrów w kontaktach międzynarodowych. Oprócz tego jego zadaniem jest sprawowanie kontroli nad poszczególnymi ministrami oraz koordynowanie rytmu pracy. Polska konstytucja daje mu możliwość kontrolowania samorządu terytorialnego. Ma swoich kompetencjach również wydawanie rozporządzeń. Należy nie zapominać również o bardzo istotnym szczególe. Przesz Rady Ministrów jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników administracji. Funkcja premiera jest więc jedną z najważniejszych jeśli nie najważniejszych w kraju. W przeciwieństwie do prezydenta, który raczej reprezentuje państwo Premier oraz rada ministrów odpowiada za to co się w kraju dzieje. Dlatego też jest to jedna z najbardziej niewygodnych stanowisk w demokratycznych krajach wymagających opanowania i wielkich kompetencji. Premier jest jedna z najbardziej krytykowanych osób w społeczeństwie.

Rzecznik praw obywatelskich w obronie aresztowanych Dopuszczenia ujawnienienia danych użytkownika Nie będzie VAT-u na naukę języków obcych Zaskakujące słowa szefa prokuratorów Sposoby na obejście zakazu palenia w lokalach Z czego składa się prawo własności Zezwolenia w Polsce Skład Rady Ministrów Pierwotne sposoby nabycie prawa własności Szykuje się reforma w szkolnictwie wyższym Możliwe wyższe emerytury dla żołnierzy WP Jak otrzymać zezwolenie na sprzedaż alkoholu Naczelne organy administracji w Polsce Nowe prawa komornika Poniesiemy opłaty za przeszkadzający samochód Badania celników Porady prawne Opowiedzialność za kradzioną kartę Zatrudnianie osób pochodzących ze wschodu Europy Służba Więzienna