Skład Rady Ministrów


W skład Rady Ministrów wchodzi kilka najważniejszych osób w danym kraju. Na czele rządu w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej stoi jej prezes zwany potocznie premierem. Obecnie w Polsce tę funkcję sprawuje Donald Tusk z Platformy Obywatelskiej. Premier jest głównym reprezentantem rady ministrów w kontaktach międzynarodowych. Oprócz tego jego zadaniem jest sprawowanie kontroli nad poszczególnymi ministrami oraz koordynowanie rytmu pracy. Polska konstytucja daje mu możliwość kontrolowania samorządu terytorialnego. Ma swoich kompetencjach również wydawanie rozporządzeń. Należy nie zapominać również o bardzo istotnym szczególe. Przesz Rady Ministrów jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników administracji. Funkcja premiera jest więc jedną z najważniejszych jeśli nie najważniejszych w kraju. W przeciwieństwie do prezydenta, który raczej reprezentuje państwo Premier oraz rada ministrów odpowiada za to co się w kraju dzieje. Dlatego też jest to jedna z najbardziej niewygodnych stanowisk w demokratycznych krajach wymagających opanowania i wielkich kompetencji. Premier jest jedna z najbardziej krytykowanych osób w społeczeństwie.

Nie będzie VAT-u na naukę języków obcych Możliwe wyższe emerytury dla żołnierzy WP Z czego składa się prawo własności Szykuje się reforma w szkolnictwie wyższym Naczelne organy administracji w Polsce Dopuszczenia ujawnienienia danych użytkownika Sposoby na obejście zakazu palenia w lokalach Zatrudnianie osób pochodzących ze wschodu Europy Nowe prawa komornika Poniesiemy opłaty za przeszkadzający samochód Służba Więzienna Jak otrzymać zezwolenie na sprzedaż alkoholu Zezwolenia w Polsce Porady prawne Zaskakujące słowa szefa prokuratorów Skład Rady Ministrów Badania celników Pierwotne sposoby nabycie prawa własności Rzecznik praw obywatelskich w obronie aresztowanych Opowiedzialność za kradzioną kartę