Skład Rady Ministrów


W skład Rady Ministrów wchodzi kilka najważniejszych osób w danym kraju. Na czele rządu w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej stoi jej prezes zwany potocznie premierem. Obecnie w Polsce tę funkcję sprawuje Donald Tusk z Platformy Obywatelskiej. Premier jest głównym reprezentantem rady ministrów w kontaktach międzynarodowych. Oprócz tego jego zadaniem jest sprawowanie kontroli nad poszczególnymi ministrami oraz koordynowanie rytmu pracy. Polska konstytucja daje mu możliwość kontrolowania samorządu terytorialnego. Ma swoich kompetencjach również wydawanie rozporządzeń. Należy nie zapominać również o bardzo istotnym szczególe. Przesz Rady Ministrów jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników administracji. Funkcja premiera jest więc jedną z najważniejszych jeśli nie najważniejszych w kraju. W przeciwieństwie do prezydenta, który raczej reprezentuje państwo Premier oraz rada ministrów odpowiada za to co się w kraju dzieje. Dlatego też jest to jedna z najbardziej niewygodnych stanowisk w demokratycznych krajach wymagających opanowania i wielkich kompetencji. Premier jest jedna z najbardziej krytykowanych osób w społeczeństwie.

Możliwe wyższe emerytury dla żołnierzy WP Sposoby na obejście zakazu palenia w lokalach Naczelne organy administracji w Polsce Pierwotne sposoby nabycie prawa własności Z czego składa się prawo własności Opowiedzialność za kradzioną kartę Dopuszczenia ujawnienienia danych użytkownika Rzecznik praw obywatelskich w obronie aresztowanych Zatrudnianie osób pochodzących ze wschodu Europy Porady prawne Poniesiemy opłaty za przeszkadzający samochód Nie będzie VAT-u na naukę języków obcych Skład Rady Ministrów Nowe prawa komornika Szykuje się reforma w szkolnictwie wyższym Zezwolenia w Polsce Służba Więzienna Zaskakujące słowa szefa prokuratorów Jak otrzymać zezwolenie na sprzedaż alkoholu Badania celników