Skład Rady Ministrów


W skład Rady Ministrów wchodzi kilka najważniejszych osób w danym kraju. Na czele rządu w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej stoi jej prezes zwany potocznie premierem. Obecnie w Polsce tę funkcję sprawuje Donald Tusk z Platformy Obywatelskiej. Premier jest głównym reprezentantem rady ministrów w kontaktach międzynarodowych. Oprócz tego jego zadaniem jest sprawowanie kontroli nad poszczególnymi ministrami oraz koordynowanie rytmu pracy. Polska konstytucja daje mu możliwość kontrolowania samorządu terytorialnego. Ma swoich kompetencjach również wydawanie rozporządzeń. Należy nie zapominać również o bardzo istotnym szczególe. Przesz Rady Ministrów jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników administracji. Funkcja premiera jest więc jedną z najważniejszych jeśli nie najważniejszych w kraju. W przeciwieństwie do prezydenta, który raczej reprezentuje państwo Premier oraz rada ministrów odpowiada za to co się w kraju dzieje. Dlatego też jest to jedna z najbardziej niewygodnych stanowisk w demokratycznych krajach wymagających opanowania i wielkich kompetencji. Premier jest jedna z najbardziej krytykowanych osób w społeczeństwie.

Badania celników Naczelne organy administracji w Polsce Zatrudnianie osób pochodzących ze wschodu Europy Służba Więzienna Zaskakujące słowa szefa prokuratorów Rzecznik praw obywatelskich w obronie aresztowanych Szykuje się reforma w szkolnictwie wyższym Opowiedzialność za kradzioną kartę Jak otrzymać zezwolenie na sprzedaż alkoholu Nowe prawa komornika Poniesiemy opłaty za przeszkadzający samochód Zezwolenia w Polsce Nie będzie VAT-u na naukę języków obcych Porady prawne Pierwotne sposoby nabycie prawa własności Dopuszczenia ujawnienienia danych użytkownika Skład Rady Ministrów Możliwe wyższe emerytury dla żołnierzy WP Sposoby na obejście zakazu palenia w lokalach Z czego składa się prawo własności