Służba Więzienna


W tegoroczne wakacje do polskiego prawa weszła nowa ustawa o Służbie Więziennej. Została ona wprowadzona w celu zrównania SW z innymi służbami mundurowymi. Dodatkowo nowa ustawa będzie bardziej dostosowana do wymogów przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej oraz do polskiej konstytucji. Nowym dokumencie szczegółowo zostało zapisane, kiedy funkcjonariusz służby więziennej będzie miał prawo zastosować siłę fizyczną wobec skazanej osoby. W jej tekście jasno przedstawiona jest odpowiedzialność, którą może ponieść funkcjonariusz. Jeżeli pracownik doprowadzi to sytuacji, w której osoba pozbawiona wolności utraci swoją godność osobistą odpowie ona karnie lub dyscyplinarnie. funkcjonariusz w myśl nowej ustawy będzie mógł użyć broni palnej w sytuacji gdy jego życie będzie zagrożone lub tez, gdy określony więzień będzie zachowywał się szczególnie agresywnie stając się zagrożeniem nie tylko dla pracowników, ale również dla pozostałych współwięźniów. Likwidacji uległy także sądy dyscyplinarne, które nie sprawdziły się w życiu codziennym. Funkcjonariusze ze względu na ciężki charakter swojej pracy będą mogli liczyć na specjalne przywileje w postaci dłuższego urlopu czy też sposobu rozliczania nadgodzin.

Możliwe wyższe emerytury dla żołnierzy WP Opowiedzialność za kradzioną kartę Porady prawne Zaskakujące słowa szefa prokuratorów Szykuje się reforma w szkolnictwie wyższym Sposoby na obejście zakazu palenia w lokalach Naczelne organy administracji w Polsce Skład Rady Ministrów Dopuszczenia ujawnienienia danych użytkownika Nie będzie VAT-u na naukę języków obcych Nowe prawa komornika Zatrudnianie osób pochodzących ze wschodu Europy Służba Więzienna Z czego składa się prawo własności Rzecznik praw obywatelskich w obronie aresztowanych Poniesiemy opłaty za przeszkadzający samochód Pierwotne sposoby nabycie prawa własności Badania celników Zezwolenia w Polsce Jak otrzymać zezwolenie na sprzedaż alkoholu