Służba Więzienna


W tegoroczne wakacje do polskiego prawa weszła nowa ustawa o Służbie Więziennej. Została ona wprowadzona w celu zrównania SW z innymi służbami mundurowymi. Dodatkowo nowa ustawa będzie bardziej dostosowana do wymogów przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej oraz do polskiej konstytucji. Nowym dokumencie szczegółowo zostało zapisane, kiedy funkcjonariusz służby więziennej będzie miał prawo zastosować siłę fizyczną wobec skazanej osoby. W jej tekście jasno przedstawiona jest odpowiedzialność, którą może ponieść funkcjonariusz. Jeżeli pracownik doprowadzi to sytuacji, w której osoba pozbawiona wolności utraci swoją godność osobistą odpowie ona karnie lub dyscyplinarnie. funkcjonariusz w myśl nowej ustawy będzie mógł użyć broni palnej w sytuacji gdy jego życie będzie zagrożone lub tez, gdy określony więzień będzie zachowywał się szczególnie agresywnie stając się zagrożeniem nie tylko dla pracowników, ale również dla pozostałych współwięźniów. Likwidacji uległy także sądy dyscyplinarne, które nie sprawdziły się w życiu codziennym. Funkcjonariusze ze względu na ciężki charakter swojej pracy będą mogli liczyć na specjalne przywileje w postaci dłuższego urlopu czy też sposobu rozliczania nadgodzin.

Porady prawne Badania celników Pierwotne sposoby nabycie prawa własności Z czego składa się prawo własności Nie będzie VAT-u na naukę języków obcych Szykuje się reforma w szkolnictwie wyższym Zezwolenia w Polsce Możliwe wyższe emerytury dla żołnierzy WP Sposoby na obejście zakazu palenia w lokalach Zaskakujące słowa szefa prokuratorów Zatrudnianie osób pochodzących ze wschodu Europy Jak otrzymać zezwolenie na sprzedaż alkoholu Nowe prawa komornika Rzecznik praw obywatelskich w obronie aresztowanych Poniesiemy opłaty za przeszkadzający samochód Naczelne organy administracji w Polsce Opowiedzialność za kradzioną kartę Dopuszczenia ujawnienienia danych użytkownika Skład Rady Ministrów Służba Więzienna