Służba Więzienna


W tegoroczne wakacje do polskiego prawa weszła nowa ustawa o Służbie Więziennej. Została ona wprowadzona w celu zrównania SW z innymi służbami mundurowymi. Dodatkowo nowa ustawa będzie bardziej dostosowana do wymogów przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej oraz do polskiej konstytucji. Nowym dokumencie szczegółowo zostało zapisane, kiedy funkcjonariusz służby więziennej będzie miał prawo zastosować siłę fizyczną wobec skazanej osoby. W jej tekście jasno przedstawiona jest odpowiedzialność, którą może ponieść funkcjonariusz. Jeżeli pracownik doprowadzi to sytuacji, w której osoba pozbawiona wolności utraci swoją godność osobistą odpowie ona karnie lub dyscyplinarnie. funkcjonariusz w myśl nowej ustawy będzie mógł użyć broni palnej w sytuacji gdy jego życie będzie zagrożone lub tez, gdy określony więzień będzie zachowywał się szczególnie agresywnie stając się zagrożeniem nie tylko dla pracowników, ale również dla pozostałych współwięźniów. Likwidacji uległy także sądy dyscyplinarne, które nie sprawdziły się w życiu codziennym. Funkcjonariusze ze względu na ciężki charakter swojej pracy będą mogli liczyć na specjalne przywileje w postaci dłuższego urlopu czy też sposobu rozliczania nadgodzin.

Badania celników Dopuszczenia ujawnienienia danych użytkownika Poniesiemy opłaty za przeszkadzający samochód Sposoby na obejście zakazu palenia w lokalach Jak otrzymać zezwolenie na sprzedaż alkoholu Nowe prawa komornika Służba Więzienna Z czego składa się prawo własności Zezwolenia w Polsce Skład Rady Ministrów Możliwe wyższe emerytury dla żołnierzy WP Naczelne organy administracji w Polsce Zaskakujące słowa szefa prokuratorów Pierwotne sposoby nabycie prawa własności Porady prawne Zatrudnianie osób pochodzących ze wschodu Europy Szykuje się reforma w szkolnictwie wyższym Rzecznik praw obywatelskich w obronie aresztowanych Opowiedzialność za kradzioną kartę Nie będzie VAT-u na naukę języków obcych