Zaskakujące słowa szefa prokuratorów


Zdaniem prokuratora generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Szeremeta nasz kraj źle postąpił, nie odnosząc się do rosyjskiego wniosku mówiącego o zastosowania wobec czeczeńskiego polityka Zakajewa tak zwanego aresztu ekstradycyjnego. Tym sposobem Szeremet poparł w tym sporze prokuraturę, która złożyła zażalenie do sądu przeciw takiemu postępowaniu. Szeremet tłumaczy taką postawę niewłaściwym zastosowaniem przepisów w stosunku do Ahmeda Zakajewa. Sąd argumentował swoje postępowanie tym, że ważny czeczeński polityk posiada status uchodźcy w jednym z kraju, który jest członkiem europejskiej wspólnoty. W takim wypadku niemożliwe jest deportowanie takiego człowieka do danego kraju w tym przypadku Rosji. Według prokuratora generalnego w Polsce nie jest jeszcze ujednolicone prawo na wzór Unii Europejskiej. Szef emigracyjnego rządu Czeczenii został ostatnio zatrzymany przez polską policję podczas jego pobytu w Pułtusku na podstawie listu gończego wydanego przez Federację Rosyjską. Opuścił Polskę z powodów formalnych. Na wyrok będzie czekał na wolności. Jednak mało prawdopodobnej jest to, że zostanie on wydany Moskwie. Z pewnością zaprotestują władze Wielkiej Brytanii, które udzieliły mu statusu uchodźca.

Nie będzie VAT-u na naukę języków obcych Jak otrzymać zezwolenie na sprzedaż alkoholu Zatrudnianie osób pochodzących ze wschodu Europy Naczelne organy administracji w Polsce Badania celników Służba Więzienna Porady prawne Opowiedzialność za kradzioną kartę Zaskakujące słowa szefa prokuratorów Pierwotne sposoby nabycie prawa własności Dopuszczenia ujawnienienia danych użytkownika Możliwe wyższe emerytury dla żołnierzy WP Nowe prawa komornika Z czego składa się prawo własności Zezwolenia w Polsce Rzecznik praw obywatelskich w obronie aresztowanych Poniesiemy opłaty za przeszkadzający samochód Sposoby na obejście zakazu palenia w lokalach Szykuje się reforma w szkolnictwie wyższym Skład Rady Ministrów