Zatrudnianie osób pochodzących ze wschodu Europy


Wraz z początkiem następnego roku w Polsce zmienią się w znaczący sposób zasady zatrudniania osób pochodzących z byłego Związku Radzieckiego. Mowa tu o obywatelach takich krajów jak Rosja , Mołdowa, Ukraina, Białoruś czy też Gruzja. Od następnego roku by ich zatrudnić nie trzeba będzie się starać o zatrudnienie. Takie przepisy zostały zatwierdzone przez minister pracy Joannę Fedak, która wydała w tej sprawie specjalne rozporządzenie. Od nowego roku zatrudnić pracowników ze wschodu Europy będzie można jedynie na podstawie oświadczeń od pracodawcy. Powiatowy urząd pracy będzie musiał być jednak powiadomiony, że w danym przedsiębiorstwie pracują osoby posiadające obywatelstwo kraju znajdującego się w Europie wschodniej. W nim złoży również oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca. Z tego typu rozwiązań, które są zdecydowanie mniej biurokratyczne niż do tej pory cieszą się przede wszystkim osoby posiadający sady czy też osoby potrzebujące osób do zbierania warzyw i owoców. To właśnie oni często korzystają z pracy cudzoziemców. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zatrudnianie takich osób było praktycznie nieopłacalne. Teraz powoli się to zmienia.

Zaskakujące słowa szefa prokuratorów Szykuje się reforma w szkolnictwie wyższym Naczelne organy administracji w Polsce Zatrudnianie osób pochodzących ze wschodu Europy Z czego składa się prawo własności Sposoby na obejście zakazu palenia w lokalach Opowiedzialność za kradzioną kartę Jak otrzymać zezwolenie na sprzedaż alkoholu Pierwotne sposoby nabycie prawa własności Badania celników Dopuszczenia ujawnienienia danych użytkownika Służba Więzienna Skład Rady Ministrów Nowe prawa komornika Możliwe wyższe emerytury dla żołnierzy WP Poniesiemy opłaty za przeszkadzający samochód Porady prawne Nie będzie VAT-u na naukę języków obcych Zezwolenia w Polsce Rzecznik praw obywatelskich w obronie aresztowanych