Zatrudnianie osób pochodzących ze wschodu Europy


Wraz z początkiem następnego roku w Polsce zmienią się w znaczący sposób zasady zatrudniania osób pochodzących z byłego Związku Radzieckiego. Mowa tu o obywatelach takich krajów jak Rosja , Mołdowa, Ukraina, Białoruś czy też Gruzja. Od następnego roku by ich zatrudnić nie trzeba będzie się starać o zatrudnienie. Takie przepisy zostały zatwierdzone przez minister pracy Joannę Fedak, która wydała w tej sprawie specjalne rozporządzenie. Od nowego roku zatrudnić pracowników ze wschodu Europy będzie można jedynie na podstawie oświadczeń od pracodawcy. Powiatowy urząd pracy będzie musiał być jednak powiadomiony, że w danym przedsiębiorstwie pracują osoby posiadające obywatelstwo kraju znajdującego się w Europie wschodniej. W nim złoży również oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca. Z tego typu rozwiązań, które są zdecydowanie mniej biurokratyczne niż do tej pory cieszą się przede wszystkim osoby posiadający sady czy też osoby potrzebujące osób do zbierania warzyw i owoców. To właśnie oni często korzystają z pracy cudzoziemców. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zatrudnianie takich osób było praktycznie nieopłacalne. Teraz powoli się to zmienia.

Z czego składa się prawo własności Nie będzie VAT-u na naukę języków obcych Zaskakujące słowa szefa prokuratorów Poniesiemy opłaty za przeszkadzający samochód Naczelne organy administracji w Polsce Opowiedzialność za kradzioną kartę Nowe prawa komornika Jak otrzymać zezwolenie na sprzedaż alkoholu Skład Rady Ministrów Możliwe wyższe emerytury dla żołnierzy WP Porady prawne Pierwotne sposoby nabycie prawa własności Szykuje się reforma w szkolnictwie wyższym Zezwolenia w Polsce Dopuszczenia ujawnienienia danych użytkownika Służba Więzienna Rzecznik praw obywatelskich w obronie aresztowanych Badania celników Sposoby na obejście zakazu palenia w lokalach Zatrudnianie osób pochodzących ze wschodu Europy