Zatrudnianie osób pochodzących ze wschodu Europy


Wraz z początkiem następnego roku w Polsce zmienią się w znaczący sposób zasady zatrudniania osób pochodzących z byłego Związku Radzieckiego. Mowa tu o obywatelach takich krajów jak Rosja , Mołdowa, Ukraina, Białoruś czy też Gruzja. Od następnego roku by ich zatrudnić nie trzeba będzie się starać o zatrudnienie. Takie przepisy zostały zatwierdzone przez minister pracy Joannę Fedak, która wydała w tej sprawie specjalne rozporządzenie. Od nowego roku zatrudnić pracowników ze wschodu Europy będzie można jedynie na podstawie oświadczeń od pracodawcy. Powiatowy urząd pracy będzie musiał być jednak powiadomiony, że w danym przedsiębiorstwie pracują osoby posiadające obywatelstwo kraju znajdującego się w Europie wschodniej. W nim złoży również oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca. Z tego typu rozwiązań, które są zdecydowanie mniej biurokratyczne niż do tej pory cieszą się przede wszystkim osoby posiadający sady czy też osoby potrzebujące osób do zbierania warzyw i owoców. To właśnie oni często korzystają z pracy cudzoziemców. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zatrudnianie takich osób było praktycznie nieopłacalne. Teraz powoli się to zmienia.

Nie będzie VAT-u na naukę języków obcych Szykuje się reforma w szkolnictwie wyższym Poniesiemy opłaty za przeszkadzający samochód Dopuszczenia ujawnienienia danych użytkownika Służba Więzienna Porady prawne Zatrudnianie osób pochodzących ze wschodu Europy Rzecznik praw obywatelskich w obronie aresztowanych Zezwolenia w Polsce Opowiedzialność za kradzioną kartę Jak otrzymać zezwolenie na sprzedaż alkoholu Zaskakujące słowa szefa prokuratorów Badania celników Nowe prawa komornika Skład Rady Ministrów Z czego składa się prawo własności Sposoby na obejście zakazu palenia w lokalach Możliwe wyższe emerytury dla żołnierzy WP Pierwotne sposoby nabycie prawa własności Naczelne organy administracji w Polsce